Phần mềm

Phần mềm

Phần mềm Điều hành công việc

Phần mềm Điều hành công việc

Phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc nội bộ

PHần mềm Thi trắc nghiệm

PHần mềm Thi trắc nghiệm

Phần mềm Thi trắc nghiệm hỗ trợ cho các Trường học, đơn vị tổ chức sự kiện thi trắc nghiệm

Phần mềm Quản lý Du lịch

Phần mềm Quản lý Du lịch

Xuất phát từ yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình quản lý các đơn vị lữ hành. Công ty Phan Gia Huy xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý khách hàng Đặt tour, đặt khách s

Phần mềm Quản lý Hóa đơn

Phần mềm Quản lý Hóa đơn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN Quản lý hóa đơn phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý các hóa đơn và in ấn các hóa đơn giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, giải phóng công vi

Phần mền Quản lý bán hàng

Phần mền Quản lý bán hàng

Công ty TNHH Phan Gia Huy chính thức cho ra mắt bộ phần mềm quản lý bán hàng tổng thể vào ngày 20/02/2012. Giải pháp phần mềm bán hàng của Công ty TNHH Phan Gia Huy cho p