Domain

Domain

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.biz 371.000 371.000 327.000
.co.uk | .com.se | 305.000 305.000 268.000
.asia 307.000 349.000 307.000
.xyz 304.000 345.000 304.000
.name 506.000 506.000 445.000
.com.de 158.000 158.000 139.000
.info 459.000 459.000 404.000
.org 349.000 349.000 307.000
.net 340.000 340.000 277.000
.com 340.000 340.000 255.000
.click 199.000 226.000 199.000
.online 696.000 791.000 696.000
Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.vn 750.000 450.000 450.000
.com.vn 650.000 350.000 350.000
.net.vn | .biz.vn 650.000 350.000 350.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 470.000 250.000 250.000