Domain

Domain

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.biz 371.000 371.000 327.000
.pw | .website | .space | .cloud | .fun | .eu.com | .us.com | .ae.org | .us.org | .de.com 475.000 475.000 418.000
.co.uk | .com.se | 278.000 278.000 245.000
.pro | .pink | .blue | .red | .bet | .pet | .promo | .kim | .shiksha 446.000 446.000 392.000
.asia | .webcam | .trade | .bid | .party | .date | .review | .download | .win | .stream 316.000 316.000 278.000
.com.co | .xyz | .cc | .net.co | .nom.co | .observer | . realty 271.000 271.000 239.000
.name 441.000 441.000 388.000
.com.de 158.000 158.000 139.000
.com.tw | .org.tw 887.000 887.000 781.000
.info 99.000 446.000 392.000
.org 229.000 339.000 298.000
.net 269.000 319.000 239.000
.com 239.000 299.000 219.000
.tw 1.045.000 1.045.000 920.000
Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.vn 770.000 480.000 480.000
.com.vn 670.000 360.000 360.000
.net.vn | .biz.vn 670.000 360.000 360.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 490.000 260.000 260.000