Domain

Domain

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.biz 371.000 371.000 327.000
.co.uk | .com.se | 305.000 305.000 268.000
.asia 349.000 349.000 307.000
.xyz 375.000 375.000 330.000
.com.de 158.000 158.000 139.000
.info 619.000 619.000 545.000
.org 399.000 399.000 351.000
.net 439.000 439.000 358.000
.com 400.000 400.000 299.000
.click 315.000 315.000 277.000
.online 819.000 819.000 721.000
Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.name.vn 50.000 40.000 40.000
.vn 650.000 450.000 450.000
.com.vn 550.000 350.000 350.000
.net.vn | .biz.vn 650.000 350.000 350.000
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 470.000 250.000 250.000