Domain

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.biz | .com | .info | .net | .org | .us 299.000 299.000 299.000
.pw 475.000 475.000 475.000
.co.uk | .eu | .name 278.000 278.000 234.000
.pro | .tel 384.000 384.000 323.000
.asia 316.000 316.000 266.000
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co 271.000 271.000 228.000
.de 972.000 972.000 816.000
.bz | .cc | .me | .tv | .ws 700.000 700.000 588.000
.co 588.000 588.000 494.000
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw 1.175.000 1.175.000 987.000
Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.vn 770.000 480.000 480.000
.com.vn 670.000 360.000 0
.net.vn | .biz.vn 670.000 360.000 0
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 490.000 260.000 0

Danh mục