Domain

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@domain.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.biz | .com | .info | .net | .org | .us 240.000 240.000 240.000
.pw 253.000 253.000 253.000
.co.uk | .eu | .name 260.000 260.000 260.000
.pro | .tel 359.000 359.000 359.000
.asia 385.000 385.000 385.000
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co 443.000 443.000 443.000
.de 516.000 516.000 516.000
.bz | .cc | .me | .tv | .ws 654.000 654.000 654.000
.co 745.000 745.000 745.000
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw 950.000 950.000 950.000
Phí đăng ký Phí gia hạn Phí transfer
.vn 350.000 480.000 480.000

Danh mục