PHần mềm Thi trắc nghiệm

PHần mềm Thi trắc nghiệm

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 1. Quản lý Kho câu hỏi
  • Tạo mới câu hỏi và đáp án, chọn đáp án đúng
  • Xoá, sửa câu hỏi
  • Xem danh sách câu hỏi
 2. Quản lý cuộc thi
  • Tạo mới cuộc thi, thiết lập số lượng câu hỏi cho mỗi cuộc thi, thời gian cho mỗi câu hỏi, thời hạn cho mỗi cuộc thi
  • Thiết lập điểm cho câu đúng, câu sai
  • Phần mềm cho phép quản lý cùng lúc nhiều cuộc thi
 3. Quản lý thí sinh 
  • Thêm xoá sửa thí sinh
  • Phân quyền chức năng thí sinh
  • Quản lý Thí sinh theo nhóm, lớp
 4. Quản lý cuộc thi – câu hỏi
  • Phân câu hỏi trong ngân hàng đề vào các cuộc thi: nhanh chóng
  • Mỗi cuộc thi có thể chứa số lượng câu hỏi lớn hơn số lượng câu hỏi phát ra lúc thi
 5. Quản lý cuộc thi – thí sinh
  • Phân thí sinh cho mỗi cuộc thi: nhanh chóng
  • Mỗi thí sinh có thể tham gia cùng lúc nhiều cuộc thi
  • Hỗ trợ reset kết quả thi của thí sinh để được thi lại nhanh chóng khi có sự cố
 6. Kết quả tổng hợp
  • Chọn cuộc thi và xem kết quả.
  • Cho phép sắp xếp kết quả theo nhiều tiêu chí: tổng điểm, số câu đúng, số câu sai, số câu chưa trả lời, thời giant h
 7. Tiện ích hệ thống
  • Quản lý người dung
  • Phân quyền chức năng sử dụng
  • Sao lưu dữ liệu
  • Phục hồi dữ liệu
  • Đổi mật khẩu