Hosting

Hosting

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@hosting.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Cơ bản Cá nhân Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Phí đăng ký 45.000 73.000 115.000 167.000
Control panel DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
Dung lượng 2 GB 4 Gb 8 Gb 10 Gb
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database 2 3 6 9
Tên miền chính 1 1 2 3
Alias domain 8 10 15 30
Email account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Datacenter PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam
Thanh toán tối thiểu 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Cơ bản Cá nhân Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Phí đăng ký 45.000 73.000 115.000 167.000
Control panel Plesk 9.x Plesk 9.x Plesk 9.x Plesk 9.x
Dung lượng 2 GB 4 Gb 8 Gb 12 Gb
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database 2 3 6 9
Tên miền chính 1 1 2 3
Alias domain 8 10 15 30
Email account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Datacenter PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam
Thanh toán tối thiểu 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký