Hosting

Hosting

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel.

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn.

Email forwarding: Cho phép tạo không giới hạn địa chỉ email name@hosting.com tự động forward tới địa chỉ email đã có sẵn của bạn.

Cá nhân Cá nhân++ Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Phí đăng ký 76.000 93.000 142.000 230.000
Control panel DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
Dung lượng 3 GB 4 Gb 6 Gb 10 Gb
Băng thông 70 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database 2 3 6 9
Tên miền chính 1 1 2 3
Alias domain 8 10 15 30
Email account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Datacenter PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam
Thanh toán tối thiểu 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Cá nhân Cá nhân++ Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp
Phí đăng ký 76.000 93.000 142.000 230.000
Control panel Plesk 9.x Plesk 9.x Plesk 9.x Plesk 9.x
Dung lượng 3 GB 4 Gb 6 Gb 10 Gb
Băng thông 70 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database 2 3 6 9
Tên miền chính 1 1 2 3
Alias domain 8 10 15 30
Email account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Datacenter PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam PA Vietnam
Thanh toán tối thiểu 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký