Phần mềm Quản lý Hóa đơn

Phần mềm Quản lý Hóa đơn

Phần mềm còn cho phép chúng ta   xuất và in báo cáo thuế, dữ liệu xuất ra có thể đem nhập vào phần mềm   báo cáo thuế của nhà nước. Phần mềm hỗ trợ việc in hóa đơn tự in theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn theo hướng để doanh nghiệp tự in hoặc khuyến khích dùng hóa đơn điện tử, thay vì phần lớn mua và sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành như lâu nay.

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

1. Hệ thống

 • Quản lý thêm, sửa, xóa và theo dõi người dùng.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Thiết lập thông tin công ty.
 • Cho phép người dùng có thể in các báo cáo kết xuất ra dữ liệu dưới dạng các tập tin World, Excel, XML, Acrobat Reader, ...
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu qua phần mềm báo thuế của nhà nước.
 • Tự quy đổi giá bán sang giá chưa có thuế.
 • Hỗ trợ font Unicode.

2. Danh mục

 • Quản lý thêm, sửa, xóa và theo dõi hàng hóa, khách hàng, nhà phân phối.
 • Hàng hóa được theo dõi như: đơn vị tính, giá bán.
 • Khách hàng được theo dõi như là địa chỉ, tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, mã số thuế...

3. Nghiệp vụ

 • Thực hiện quản lý và in hóa đơn thuế giá trị gia tăng, tự động cấu hình mặc định cho máy in theo như mẫu hóa đơn.
 • Ngoài ra, cho phép bạn thay đổi cấu hình máy in theo ý riêng cho phù hợp của doanh nghiệp.
 • Quản lý, in báo cáo bảng kê hóa đơn thuế giá trị gia tăng, kết xuất dữ liệu báo cáo thuế.

4. Báo cáo

 • Thực hiện quản lý và in hóa đơn thuế giá trị gia tăng, tự động cấu hình mặc định cho máy in theo như mẫu hóa đơn.
 • Ngoài ra, cho phép bạn thay đổi cấu hình máy in theo ý riêng cho phù hợp của doanh nghiệp.
 • Quản lý, in báo cáo bảng kê hóa đơn thuế giá trị gia tăng, kết xuất dữ liệu báo cáo thuế.

Đang cập nhật