TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Trường THCS Nguyễn Trãi - Đại Lộc - Quảng Nam

Địa chỉ: Thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0510 3865296
Email: nguyentraidl@gmail.com

Truy cập Website