TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Trường THCS Kim Đồng - TP. Hội Ân, Tỉnh Quảng Nam

 

Trường THCS Kim Đồng - TP. Hội  Ân, Tỉnh Quảng Nam
 

Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo - Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 05103861275 - Email: thcskimdonghoian.edu@Gmail.com 

Truy cập Website