TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ - QUẾ SƠN - QUẢNG NAM
Địa chỉ: 212 Hùng Vương, Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 05103885167 - 05102244911 - Email: thcsdongphu@yahoo.com.vn 
Website: www.thcsdongphuqs.edu.vn