TÂN HOÀN CẦU GROUP

TÂN HOÀN CẦU GROUP

TỔNG CÔNG TY TÂN HOÀN CẦU

 

Địa chỉ: KCN Bắc Đồng Hới, TP Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 523 839622 - Fax: (+84) 523 839623
Email: tanhoancau111999@gmail.com -
Website: www.tanhoancaugroup.com

Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu trải qua 50 năm hình thành và phát triển. Tân Hoàn Cầu không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Hiện nay, Tân Hoàn Cầu đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư Thủy điện, Điện gió, Nhà máy sản xuất điện công nghiệp, Nhà máy sản xuất than chuông, Đầu tư xây dựng dân dụng....

Truy cập Website