Sàn Giao Dịch BĐS Đà Nẵng

Sàn Giao Dịch BĐS Đà Nẵng

Sàn Giao Dịch BĐS Đà Nẵng


Đà Nẵng: Công Ty Bất Động Sản Đà Nẵng. (www.DanangCity.vn)

Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (+84.511).399.11 11 - Fax: (+84.511).626.22 22 - Email: info@danangcity.vn