Khách sạn Star Đà Nẵng +++

Khách sạn Star Đà Nẵng +++

Khách sạn Star Đà Nẵng +++

Khách sạn Star Đà Nẵng +++

Địa chỉ: 42 Đường Loseby - P.An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 984 777  - Hotline: 0917 024 077

Email: sales3.danangstarhotel@gmail.com

Web: www.danangstarhotel.vn