Khách sạn DanaSea

Khách sạn DanaSea

Khách sạn DanaSea
Địa chỉ: 23-25 Loseby - Sơn Trà - Đà Nẵng
Email: info@danaseahotel.vn , kiencuonghotel
Điện thoại: (84-511). 3942911 - 2.24.24.27
Fax: (84-511). 3942011
Điện thoại di động: Hotline: 0905 41 33 89 http://danaseahotel.vn