Giáo dục thường xuyên Quế Sơn

Giáo dục thường xuyên Quế Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ HUYỆN QUẾ SƠN
 

Địachỉ:130HùngVương-thịtrấnĐôngPhú-huyệnQuếSơn-tỉnhQuảngNam
Điệnthoại:05103885317
Email:gdtxhnqueson@gmail.com.vn

Trung Tâm GDTX-HN Quế Sơn được phát triển từ Trung Tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp - Dạy nghề Quế Sơn hoạt động từ năm học 1996-1997. Sau đó đổi tên thành Trung Tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp và nay là Trung Tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề Huyện Quế Sơn.

Truy cập Website