BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM

Điện thoại/Fax: (0235) 3838343 (Phòng Tổ chức-Hành chính)

Hotline: (0235) 6514357 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ)

Email: dalieuquangnam@gmail.com 

Webistehttp://www.dalieuquangnam.com/