TRƯỜNG THCS HUỲNH THỊ LỰU

TRƯỜNG THCS HUỲNH THỊ LỰU

Trường THCS Huỳnh Thị Lựu - Tp Hội An - Quảng Nam

 

Trường THCS Huỳnh Thị Lựu  - Tp Hội An - Quảng Nam
Địa chỉ: Cẩm Thanh - Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 
Điện thoại: 05103861275 - Email: thcshuynhthiluuhoian@gmail.com

Truy cập Website